11. Mankkaan tulevaisuustalkoot 14.-15.9.2009

14.-15.9.2009 pidettiin tulevaisuustalkoot Mankkaan ylä-asteella. Talkoissa rakennettiin kolme eri skenaariota tulevaisuustaulukkomenetelmällä, tehtiin kuhunkin skenaarioon sopivaa ruokaa, videoitiin skenaariotarinat ja keskusteltiin tulevaisuudesta. Tulevaisuustalkoiden tapahtumista ja järjestämisesta kirjoitettiin myös kertomus. Katso myös .Kertomus tulevaisuustalkoista

Talkookertomus PDF-liitetiedostona.


Lue lisää


Yhteisöllinen skenaario

Tässä skenaariossa joukkoliikenne oli hyvin hoidettu ja yleisin liikkumisen muoto. Lähiyhteisön lisäksi pidettiin yhteyksiä muihin internetin avulla. Skenaariossa lähituotanto, puutarhat, pienet yritykset, työpajat jne. kukoistivat. Käsityö olikin arvossaan, sen avulla tuotettiin pitkä-ikäisiä tuotteita


Lue lisää


Tekniikkaskenaario

Tekniikka-skenaario oli toivotun tulevaisuuden skenaario: Toivotussa tulevaisuudessa liikuttiin teleportin avulla, vuorovaikutus hoidettiin kasvokkain, mikä olikin helppoa, koska teleportin avulla voitiin liikkua helposti toisen luo,  luonnon ja ympäristön tuhoutumiseen vastattiin löytämällä uusia asuinalueita ja uusien ammattien katsottiin löytyvän kansainvälisen viihteen maailmasta, mmm pörssihait, pokerin pelaajat, viihdetaiteilijat, urheilijat jne. .


Lue lisää


Kylmä skenaario

Tässä skenaariossa kuljetaan jalan, sillä sodan melskeessä on tiet ja rautatiet sortuneet. Yhteyttä pidetään hologrammien avulla. Elintarviketeollisuus kukoistaa. Armeija, poliisi yms ovat aina läsnä. Tämä on kylmä epätoiveskenaario.


Lue lisää