Opinnäytetöitä

Täältä löydät hyödyllisiä opinnäytetöitä liittyen mediaan ja median käyttöön.

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lohjalaisten mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiuksia, jotka jaettiin työssä motivaatioon, osaamiseen ja tietoteknisiin välineisiin. Tutkimuksen perimmäinen kysymys oli, miten mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät käytä yhteisöllisen median työkaluja, pystyvät ylläpitämään kannattavaa liiketoimintaa esimerkiksi pelkän puhelimen ja sanomalehtimainonnan avulla.


Lue lisää


Taitto-ohjelmat harrastuskäytössä

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan taitto-ohjelmia ja tutkitaan mitkä ohjelmat sopivat parhaiten aloittelijoiden ja harrastelijoiden käyttöön. Julkaisujen tekeminen työpöydällä on nykyään suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin. Taitto-ohjelmia on tarjolla tänä päivänä useita, mutta kaikki ohjelmat eivät kuitenkaan ole samanlaisia tai sovi jokaiselle käyttäjälle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää aloittelijoille ja harrastelijoille sopiva taitto-ohjelma.


Lue lisää


Vastaanottajasta tekijäksi

Opinnäytetyö koostuu tutkielmasta ja kehittämishankkeesta. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, sopiiko mediapajamuotoinen opetus osaksi alakoulun mediaopetusta ja miten alakoulun mediakasvatusta voisi kehittää liittämällä se laajemmaksi osaksi muuta opetusta. Kehittämishankkeena oli videopajakurssi yhden varsinaissuomalaisen alakoulun neljännelle luokalle.


Lue lisää