Multichannell services

Syksyllä 2004 Jari Manninen ja M-L Viherä kirjoittivat artikkelin monimediapalvelujen mahdollisuuksita. Se julkaistiin Helsingin Kauppakorkeakoulun timittamassa kirjassa
multichannelservices.doc