Artikkeli: Sosiaalisen median yli-into ja uuden vähättely

Sosiaalisen median yli-into ja uuden vähättely.

 

Sosiaalinen media käsittää nykyään ihmisten välisen keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi kansalaisjournalismia, markkinointia, tiedonjakelua ja erilaisten tuotosten jakelutienä olemista. Ehkä olisi jo aika jakaa sosiaalinen media käyttötarkoituksensa perusteella eri lohkoihin, eikä vain käytetyn tietoteknisen palvelun mukaan. Kun näin teke

e, niin myös saa paremman otteen sisällön aiheuttamasta yli-innosta ja vähättelystä. Yli-into ja uuden vähättely kuuluvat  tulevaisuuden tutkija Mika Mannermaan kuvaamiin  tulevaisuutta koskeviin  ajattelun ansoihin.  Ääneen ajattelen seuraavassa omiin kokemuksiini ja havaintoihini sekä osittain myös Tilastokeskuksen vuoden 2010 esittämiin tietotekniikan käyttöä kuvaaviin lukuihin perustuen  sosiaalisen median hypetystä ja vähättelyä alussa esitetyn jaon mukaan. 

 

Lue koko artikkeli

 

hetkysosmed-2.doc