Artikkeleita, esitelmiä, videoita


Näille sivuille kerätään pidettyjä esitelmiä, kirjoittetuja artikkeleita, tehtyjä videoita taustatiedoksi ja esimerkeiksi talkootapahtumiin
Sadan megan Päijät-Häme seminaari

Seminaari valokuituisista tietoliikenneyhteyksistä, niiden merkityksestä ja mahdollistamista palveluista Päijät-Hämeen alueella.


Lue lisää


Artikkeli: Sosiaalisen median yli-into ja uuden vähättely

Sosiaalinen media käsittää nykyään ihmisten välisen keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi kansalaisjournalismia, markkinointia, tiedonjakelua ja erilaisten tuotosten jakelutienä olemista. Ehkä olisi jo aika jakaa sosiaalinen media käyttötarkoituksensa perusteella eri lohkoihin, eikä vain käytetyn tietoteknisen palvelun mukaan. Kun näin teke


Lue lisää


Sonera The New Spirit of Finland

Maijalla oli Soneran huippukonferensissa The New Spirit of Finland esitys, joka on katsottavissa sivulla:


Lue lisää


itk-päivien online-luento

itk-päivien 2009 online-luennossa käsiteltiin liittymän, osaamisen ja motivaation vajeita yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta


Lue lisää


Luotsikoulutusta

Lauren luotsikoulutuksen alussa syyskuussa 2009 esitetyt ajatukset tietoyhteiskunnan kehityksestä ja tietotaitotalkoien roolista


Lue lisää


Opinnäytetöitä

Täältä löydät hyödyllisiä opinnäytetöitä liittyen mediaan ja median käyttöön.


Lue lisää


Tutkijapalaverissa

Tutkijamme Susanne esitteli Turussa Yliopistolla 14.12. 2010 tutkimuksen tilannetta tutkijakollegoilleen


Lue lisää


Videot: Päivö hoitaa ja järjestää

Päivö tai Päivi on alueen organisoija ja järjestelijä. Hän on manageri, joka hoitaa palvelun tarvitsijat ja palvelun tarjojat yhteen, hoitaa laskutukset, veroilmoitukset, palkat jne. Päivi/Päivö on oikeastaa hyvä alueen luotsi! Hän luotsaa arjen toimintojen sujumisen kaikille.

 Päivön palveluista on tehty 4 videota amatööri-voimin. Videot syntyivät parin iltapäivän aikana Sonerassa 2006. Videoiden esittämiä palveluja ei vieläkään ole niin täydellisinä, kuin unelmat hyvästä palvelusta esittävät


Lue lisää