Toimintakertomukset

 

 

 

 


 

VUOSIKERTOMUS 2015

 

Yleistä

 

Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry on valtakunnallisen Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry:n jäsen. Yhdistyksen toiminta-alueena on Haapavesi, Siikalatva (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila) ja Pyhäntä. Yhdistyksen kotipaikka on Haapavesi, jossa sijaitsee yhdistyksen ja myös sen hallinnoiman LINKKI -projektin toimisto.

 

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 10. toimintavuosi. Juhlavalmistelut aloitettiin keväällä 2015. 10-vuotisjuhlaa vietettiin 29.9.2015 Haapaveden ammattiopistolla yhdessä jäsenistön, kutsuvieraiden ja omaishoitajien kanssa. Juhlaan osallistui noin 120 henkilöä.

 

Juhlassa palkittiin hopeisin ansiomerkein yhdistyksen perustajäsenet Taimi Maliniemi, Yrjö Maliniemi, Raili Myllylä ja Kauno Kiljunen sekä pronssisella ansiomerkillä Kaarina Ryyti. Kunniakirjat ojennettiin yhteistyökumppaneille Haapaveden kaupunki, Haapaveden Opisto, Haapaveden Jätehuolto Martinmäki Oy, Haapaveden seurakunta, Oulaisten ammattiopisto/Leena Lähdesmäki, Pyhälaakson Osuuspankki ja Rakennusliike Sorvoja Oy.

  

 Yhdistyksen 10-vuotishistoriikin laativat puheenjohtaja Taimi Maliniemi ja varapuheenjohtaja Anna-Maria Mattila.

Historiikin yhteydessä esitetyn kuvakollaasin sekä tilaisuudessa esitetyn videon kesäretkestä toimitti Pekka Konttila. Juhlajärjestelyistä vastasi hallitustoimijat, yhdistyksen vapaaehtoiset sekä projektityöntekijät.

 

Toimintavuosi oli hyvin haasteellinen. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen joutuivat olemaan poissa toiminnasta melkein koko vuoden ajan auto-onnettomuuden vuoksi. Haasteellisessa hoitotilanteessa oleva varapuheenjohtaja otti puheenjohtajuuden hoitaakseen.

 

RAY:n vuosille 2014 - 2017 rahoittama LINKKI-projekti on jatkanut toimintaansa. Projektin työntekijöinä ovat toimineet Aira Vatjus-Anttila ja Mimmi Seppä.

Projektin toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus, joka on kokoontunut kuukausittain (poikkeuksena heinäkuu) seuraamaan projektin toteutumista sekä kehittämään sen toimintaa.

Projektin ohjausryhmä, joka kokoontui kertomusvuonna kolme (3) kertaa, on valittu eri alojen ammattilaisista ja asiantuntijoista sekä yhteistyökumppaneiden edustajista.

 

Projektin liikkuvana toimipaikkana ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana toimiva asuntoauto on kiertänyt laaditun aikataulun mukaisesti myös alueemme sivukylillä tavoittaen entisiä ja uusia omaishoitajia, läheisiä ja sivukylien asukkaita. Linkki-autosta käsin on järjestetty pienimuotoisia tapahtumia sekä annettu tietoutta omaishoitajuudesta. Projektin toiminnasta vuodelta 2015 RAY:lle tulee jättää sähköisenä väliraportti (TVS) sekä vuosiraportti.

 

Yhteistoimintaa kuntien, seurakuntien, oppilaitosten, potilas- ja eläkeläisjärjestöjen sekä alueellamme toimivien yhdistysten ja projektien toimijoiden kanssa on jatkettu toimintamme kehittämiseksi, yhteistyön edistämiseksi sekä omaishoitajuustietoisuuden lisäämiseksi.

 

Hallinto

 

Vuodelle 2015 valittu, yhdistyksen toiminnan käytännön toteutuksesta vastaava hallitus, kokoontui kertomusvuonna yksitoista (11) kertaa. Hallitus seurasi kokouksissa Linkki-projektin toimintaa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta sekä antoi ohjausta tulevalle toiminnalle. Keskeisinä olivat myös omaishoitajien edunvalvontaan ja hyvinvointiin liittyvät asiat, koulutus-, valmennus- sekä virkistystoiminta.

 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015:

                      Taimi Maliniemi, puheenjohtaja

                      Anna-Maria Mattila, hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja

                      Pasi Kortekangas, hallituksen jäsen/2. varapuheenjohtaja, Siikalatvan edustaja

                      Yrjö Maliniemi, hallituksen jäsen

                      Raili Myllylä, hallituksen jäsen

                      Kyllikki Nevanoja, hallituksen jäsen

                      Kaija Niskanen, hallituksen jäsen, Pyhännän edustaja

                      Kaarina Ryyti, varajäsen

                      Arvo Tervoja, varajäsen

 

Hallituksen ulkopuoleisena sihteerinä toimi Orvokki Rytky.

 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuraavasti:

-          13.4.2015 kevätkokous, jossa vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja myönnettiin vastuuvapaus toiminnasta vastuussa oleville.

-            4.11.2015 syyskokous, jossa vahvistettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja menoarvio. Projektin työntekijä esitteli Linkki-projektin toimintaa ja tilastoja syyskuun 2015 loppuun saakka sekä talousarvio vuodelle 2016. Syyskokous valitsi vuoden 2016 puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

 

Hallituksen valitsema työvaliokunta, johon kuuluivat Taimi Maliniemi, Anna-Maria Mattila, Yrjö Maliniemi, Pasi Kortekangas ja Orvokki Rytky, kokoontui vuoden aikana kolme (3) kertaa valmistelemaan hallituksen käsittelyyn tulevia asioita.

Toiminnantarkastajan tehtäviin vuodelle 2015 on edellisen vuoden syyskokouksessa valittu Kauno Kiljunen ja Helena Viitala sekä heidän varalleen Jarmo Viinala ja Erkki Ahola.

 

Linkki-projektin tilintarkastajana on toiminut Timo Paakinaho, HTM, TP Tilintarkastus Oy:stä.

 

Yhdistyksen ja Linkki-projektin kirjanpidosta vastasi Seija Mäkinen – Haapaveden Toimistopalvelu Oy:stä.

 

Jäsenet

 

Jäsenistö muodostuu pääasiallisesti nykyisistä ja entisistä omaishoitajista.

Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 155. Muutosta edelliseen vuoteen verrattuna oli 44.

Kannattajajäseniä on kolme (3): Rakennusliike Sorvoja, Haapaveden Jätehuolto Martinmäki Oy ja Pyhälaakson Osuuspankki.

 

Jäsenhankintaa tehostettiin informoiden eri tapahtumien yhteydessä sekä Linkki-autossa, tuomalla esille yhdistyksen tekemä edunvalvonta työ, monipuolinen toiminta ja jäsenetuudet.

 

Jäsenet ovat saaneet osallistua yhdistyksen järjestämiin retkiin edullisemmin kuin muut osallistujat.

 

Toiminta

 

Hallituksen jäsenet, toimihenkilöt ja vapaaehtoiset yhdessä Linkki-projektin työntekijöiden kanssa toteuttivat monipuolista toimintaa omaishoitajille ja heidän läheisilleen: koulutusta ja valmennusta, virkistystapahtumia ja

matkoja, vertais- ja kahvilatoimintaa, vanhusten viikon sekä omaishoitoviikon tapahtumia. 

 

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys haki avustuksia Haapaveden kaupungilta ja Ragnar Ekbergin säätiöltä. Saaduilla avustuksilla järjestettiin viikonlopun kesäretki Itä-Suomeen, päivän retkiä ja konsertti- ja teatterimatka sekä muuta virkistystoimintaa. Avustusrahoilla hankittiin omaishoitajille oman kunnon ylläpitämiseksi sekä aktivoimiseksi uimalippuja. Niitä jaettiin kysynnän mukaan 5 kpl/jäsen. Jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua yhdistyksen kuntosalivuorolle torstaisin.

 

Toiminnan tukemiseksi myytiin tapahtumissa ja retkillä arpoja.

 

Vapaaehtoisvoimin - Arja Konttila, Sirkka Upola, Raili Myllylä, Helena Morko - ylläpidettiin Myyrilässä tiistaisin kahvilaa, jossa oli myynnissä lättykahvien lisäksi erilaisia tuotteita.

 

Haapaveden kaupungin vanhusneuvostossa yhdistystä edusti puheenjohtaja Taimi Maliniemi. Hänen varahenkilönä oli varapuheenjohtaja Anna-Maria Mattila.

 

Yksittäiset jäsenet ovat käyneet vanhusten ja omaishoitajien luona piristämässä heidän arkeaan.

 

Poimintoja toiminnoista:

 

Hallitustoimijat osallistuivat vuoden aikana liiton ja eri tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. Osallistujat antoivat palautteen hallitukselle tapahtumasta.

 

Yhteistyö

 

Haapaveden kaupungin vanhuspalveluyksikön edustajan ja perusturvajohtajan kanssa neuvoteltiin vuoden aikana tulevista tapahtumista ja omaishoitajien edunvalvonta-asioista. Kaupunki on avustanut yhdistystä yleisavustuksen lisäksi osallistumalla matkakustannuksiin Oulaisten ammattiopistolla järjestettyihin tilaisuuksiin.

 

Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa yhteistyö alkoi v. 2005. Yksikön, yhdistyksen ja Linkki-projektin edustajat osallistuivat palavereihin, joissa sovittiin harjoittelijoiden sijoittamisesta omaishoitoperheisiin sekä omaishoitajille järjestettävästä kevään koulutuspäivästä 21.4. sekä joulujuhlasta 18.11.

 

 

Haapaveden seurakunnan kanssa käytiin neuvotteluja eri tapahtumien järjestämisestä. Yhteistyössä järjestettiin Hammasniemessä omaishoitajien virkistyspäivä keväällä 20.5. ja joulujuhla 3.12.

 

Omaishoitajaviikon messu ja kirkkokahvit olivat kirkossa 22.11.

 

Haapaveden Opiston kanssa yhteistyö on jatkunut tilaisuuksien järjestämisten merkeissä. Alueen yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa on käyty neuvotteluja sekä osallistuttu tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

 

Tiedottaminen

 

Yhdistyksen ja projektin toiminnasta on tiedotettu kotisivujen www.tietotaitotalkoot.fi/haapavesi-siikalatva lisäksi ”Yhdistykset toimivat” –palstalla Haapavesi-lehdessä, Siikajokilaakson yhdistyspalstalla ja Pyhäjokiseudussa. Linkki-projektin toiminnasta on ilmoitettu myös kuntatiedotteissa Siikalatvalla  ja Pyhännällä.

Vuoden aikana ilmestyi kevät- ja syystiedote yhteistyössä Linkki-projektin kanssa.

Yhdistyksellä on sosiaalisessa mediassa, Facebook, sivusto ajankohtaisten asioiden tiedottamiseksi.

 

Lehdistölle on ilmoitettu tapahtumista ja toiminnasta juttuvinkein ja kutsuttu mukaan tilaisuuksiin.

 

 

Haapavedellä 4. huhtikuuta 2016

 

HALLITUS<Kesäkuu 2024>
MaTiKeToPeLaSu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
LINKKI-projektiHistoriaaLinkit Keskustelufoorumi