Toimintasuunnitelma 2014

  HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

 

 

 

YLEISTÄ

 

Yhdistys on perustettu vuonna 2005. Vuosi 2014 on yhdistyksen 9. toimintavuosi.

Haapaveden – Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi sekä kehittää tukitoimia ja palveluita toiminta-alueellaan.

 

Yhdistyksen tehtävänä on omaishoitajuuteen liittyvän tietoisuuden lisääminen. Vaikuttamalla päätöksentekoon yhdistys tukee omaishoitoperheitä ja parantaa heidän asemaansa sekä lisää osallisuutta. 

 

Yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi haetaan avustuksia niitä myöntäviltä tahoilta. Vuoden 2013 aikana on haettu RAY:ltä on haettu ”Linkki-projektia” vuosille 2014 – 2017 sekä Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n OmaisOiva –hankkeen AK-projektirahoitusta vuodesta 2014 alkaen.

 

Tehostetaan jäsenhankintaa tiedotuksen ja markkinoinnin sekä yhdessä valtakunnallisen järjestön kanssa. Pyrkimyksenä on, että omaishoitajia motivoidaan liittymään jäseniksi ja jäsenistön määrä vuoden lopussa olisi enemmän kuin toimintavuoden alussa. Yhdistykseen liittymiseen kannustetaan monipuolisen toiminnan kautta, mm. vertais- ja virkistystoimintaa järjestämällä.

 

Tehdään aloitteita kunnille ja muille yhteistyötahoille tärkeiksi koettujen parannusten saamiseksi.

                            

Jatketaan OVET –omaishoitajavalmennusta sekä mahdollistetaan omaishoitajien osallistuminen muihinkin koulutus- ja virkistystoimintoihin.

                            

Yhdistyksen kotisivuja päivitetään. Kotisivulla annetaan tietoa tulevista tapahtumista, kuntoutus- ja virkistystoiminnasta sekä vertaistuesta. Perustetaan sosiaaliseen mediaan keskustelufoorumi.  

 

KOKOUKSET

 

Toimintavuoden aikana yhdistyksen yleisiä kokouksia pidetään kaksi, kevät- ja syyskokoukset.

Hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa. Poikkeuksena heinäkuu jolloin on lomakuukausi. Hallitus pitää tarpeelliseksi katsomansa työkokoukset.

 

TOIMINTA

 

Vertais-, virkistys- ja muu toiminta

 

Vertaisryhmätoiminta toteutetaan koulutettujen ohjaajien toimesta kuukausittain Haapavedellä sekä Siikalatvalla ja Pyhännällä. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa/kerta.

Virkistyspäiviä järjestetään keväällä ja syksyllä. Yhdistys kustantaa järjestettävän virkistyspäivän aterian omaishoitajille.

 

Käsityökahvilatoimintaa järjestetään viikoittain. Kahvilassa valmistetaan tuotteitta lahjoituksiin, arpajaisiin ja myyntiä varten.

 

Osallistutaan Turvamarkkinoille, myyjäisiin sekä muihin vastaaviin tapahtumiin ja torilla informaation ja arpajaisten merkeissä. Saaduilla tuloilla ylläpidetään yhdistyksen toimintaa.

 

Omaishoitajien viikko on viikolla 48. Viikon aikana järjestetään ohjelmaa ja virkistäytymistä omaishoitajille.

 

 

Omaishoitoperheissä vierailevia vapaaehtoisia pyritään saamaan toimintaan mukaan (ns. ystäväpalvelu).

                            

                            

Neuvonta ja ohjaus

 

Lakitietoutta ja omaishoitoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta pyritään antamaan jäsenille valtakunnallisen omaishoitajajärjestön avustuksella.

 

Neuvonnasta ja ohjauksesta tiedotetaan mm. jäsenkirjeillä sekä yhdistyksen kotisivujen kautta.

 

Projektit

 

LINKKI –projektille on haettu rahoitusta vuosille 2014 – 2017. Lisäksi on haettu AK-rahoitusta OmaisOiva –toimintaan. Yhdistyksen toiminta myönteisten määrärahapäätösten myötä tulee muuttumaan. Näihin palataan päätösten jälkeen.

 

 

KOULUTUS JA KUNTOUTUS

 

Osallistutaan Omaishoitajat ja läheiset Liitto ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

 

OVET –omaishoitajavalmennukset toteutetaan ilmoittautumisten perusteella. Tehostetaan ilmoittelua ja tiedottamista OVET-valmennuksesta.

 

Ok-koulutuskeskukselta haetaan rahoitusta koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

 

Kuntoutuksen ohjausta ja kuntoutukseen hakeutumisessa avustetaan.

 

Hankitaan uimalippuja jaettavaksi jäsenistölle omaishoitajan omaehtoisen kunnon ylläpitoon ja virkistäytymiseen.

 

YHTEISTYÖ

 

Yhteistyötä jatketaan toiminta-alueen kuntien ja seurakuntien, eri oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.                    

                            

 

Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa yhteistyö jatkuu. Keväällä järjestetään omaishoitajille koulutuspäivä sekä syksyllä omaishoito-viikolla omaishoitajapäivä. Ohjataan opiskelijoita omaishoitoperheisiin harjoittelujaksolla.

                            

 

Ollaan mukana vanhusten viikon (41) järjestelyissä yhteistyössä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

 

 

 

KUUKAUSISUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2014

 

Tammikuu

à Kuntiin jätettävien avustushakemusten valmistelua

 

Helmikuu

à OVET-markkinointi

à OVET-valmennuksessa olleiden tapaaminen ja lehtiartikkeli kokouksista.

 

Maaliskuu

à LINKKI –projektin käynnistäminen mikäli rahoitus on saatu.

à OmaisOiva –hankkeen käynnistäminen mikäli rahoitus on saatu.

à Yhdistyksen kevätkokous

 

 

Huhtikuu

à Retki kylpylään

 

Toukokuu

à Yhdistyksen/seurakunnan yhteinen virkistyspäivä

à Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksikön oppilaiden ja yhdistysten järjestämä koulutuspäivä

à Korvasieniretki

 

Kesäkuu

à Turvemarkkinoille osallistuminen

 

 

Heinäkuu          

à Lomakuukausi

 

 

Elokuu

à Syksyn toiminnan käynnistäminen

à Marja/sieniretki Ahvenjärvelle

à Lättypäivä Paakkilassa ja Helmikartanon kodalla

 

 

Syyskuu

à Ruskaretki Saariselälle

à Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n neuvottelupäivät

 

 

Lokakuu

à Vanhusviikolla leivontaa ja laulatusta

 

 

Marraskuu

à Yhdistyksen syyskokous

à Omaishoitoviikon tapahtumat

à Omaishoitajapäivä Oulaisten ammattiopistolla

 

 

Joulukuu

à Myyjäiset

à Joulujuhla yhdessä seurakunnan kanssa

 

                            

                             Haapavedellä 11.11.2013

 

                             HALLITUS        

 

                            

 

                           

 

Toimintasuunnitelma 2014 on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa

11.11.2013 § 5