Tietotaitotalkoiden tavoite

Kaikilla on oikeus näkyä, tulla kuulluksi, ilmaista itseään ja osallistua. Tämä edellyttää pääsyä verkkoihin, tekniikan käytön osaamista, ymmärrystä ja motivaatiota. Näihin voidaan vaikuttaa yhteisöjen kautta.


Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda yhteisöille viestinnälliset käytännöt. Viestintätaitojen paranemisen lisäksi sosiaalinen pääoma, luottamus ja avoimuus lisääntyvät. Tavoitteena on myös tietotekniikan ammattilaisten ja kansalaisten lähentäminen, käyttäjälähtöisen ajattelun sisäistäminen, toimintamallin muutos sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kasvattaminen. Luovaan käyttämiseen orientoiva Viestintävalmiuksia tarkastellaan yleensä yksilön näkökulmasta yliarvioiden ihmisten
osaamista luontevaan ja luovaan käyttöön. Tietotaitotalkoot luovat areenan, jossa yhdessä tehden lisääntyy sekä tietotekniikkaosaajien että kansalaisaktiivien ymmärrys.


Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, mutta kokonaisuuden näkeminen lisää tietotekniikan mahdollisuuksien ymmärtämistä, sitoutumista ja toinen toisensa arvostamista.


Julkaisukierre käyntiin


Tietotaitotalkoissa tehdään yhdessä yhteisön tarvitsema tuote. Esimerkiksi julkaisu, jäsenkirje, kuvakooste, nettisivusto, näytelmän videointi, historiikki, kuunnelma, haastatteluja jne. ja tallennetaan tuote yhteisille nettisivuille.


Tietotaitotalkoot-hanke antaa resurssit, kuten ohjelmat, ohjaajat, serverin, materiaalit, tuotteistaa toimintamallin ja kouluttaa ohjaajat. Hankkeen aikana nettiin luodaan sivut, joissa tuotteet säilytetään, ja jotka sisältävät ohjaavaa materiaalia.


Tulevaisuudessakin osaamista


Parhaiten tietotaitotalkoiden jatkumisen takaa medianomien, nuoriso-ohjaajien, yhteisökasvattajien jne. koulutukseen suunniteltu vuorovaikutteisen viestinnän osio, joka takaa, että tulevaisuudessakin on saatavissa resursseja talkoiden vetämiseksi.


Hankkeen seurauksena syntyy uusia pieniä yrityksiä sekä tarjoamaan talkoiden vetoa erilaisille yhteisöille että huolehtimaan ohjelmistojen ja niiden käytön atk-tuesta.


Tietotaitotalkoot-konseptia viedään maailmalle suomalaisena sosiaalisena innovaationa, joka hyödyntää tietotekniikkaa ja sen käytön luovaa osaamista.


Tietotekniset taidot voidaan jakaa seuraaviin tasoihin:

 

-perusosaaminen (esim. pankkiasiat, sähköposti)

-luonteva osaaminen (esim. esittelykalvojen tekeminen, keskustelu verkossa, blogit, nettipuhelut)

-luova osaaminen (esim. oma tuotanto äänellä, liikkuvalla kuvalla, tekstillä, kuvilla)

-ymmärrys verkon merkityksistä, vaikutuksista ja mahdollisuuksista (esim. verkkoidentiteetti, tietosuoja, yhteiskunnan rakenteet, kauppapaikat).