Kalvot

Tässä kalvot, joissa kerrotaan tiivistetysti, mistä Tietotaitotalkoissa on kysymys.

                    

 Alla sama Powerpoint-esitys erillisinä kuvina.

Lisää materiaalia, esimerkiksi esite ja talkoojuliste löytyvät