23. Videotalkoot 4-5.12.2009 Korialla

Korialla editoidaan ahkerasti kyläohjelman rakennukseen liittyvästä seminaarista kuvattua materiaalia. Mukana on Pohjois-Kymen Kasvu ry:n työntekijöitä. Mukana oli yhteensä 8 talkoolaista, joista 1 yli-ikäinen. Mukana 2 luotsia.Talkoot kestivät perjantaista kello 12 lauantaihin kello 12.

Katso myös .
Videoeditointia Korialla.
Videoeditointia Korialla.
Kaikki seurasivat tarkkaavaisina videotykiltä, mitä tapahtuu.
Kaikki seurasivat tarkkaavaisina videotykiltä, mit...
Korialla editoimme MovieMakerillä, jotta oppi jää korialaisten omista välineistä, ja he voivat jatkossakin editoida.
Korialla editoimme MovieMakerillä, jotta oppi jää...